Instawork är en marknadsplats för att förmedla kortare uppdrag mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom vårt samarbete med IF kan vi försäkra alla uppdrag som utförs genom Instawork.

Alla uppdrag som utförs genom Instawork är numera försäkrade genom IF. Workern är täckt av en ansvarsförsäkring utifall någonting skulle hända under själva uppdraget. Denna försäkring täcker skador upp till 10 miljoner kronor och självrisken, på 1500kr, betalas av Workern.

Förutom ansvarsförsäkringen så inkluderas även egendom- samt olycksfallsförsäkring i det fall då Workern skulle skada sig (eller sin utrustning) under uppdraget eller på väg till uppdraget alternativt ifall uppdragsgivarens egendom skulle ta skada.

”Vi är väldigt glada och stolta över avtalet med IF. Vi på Instawork brinner för att göra det så tryggt som möjligt för våra Workers såväl som för våra uppdragsgivare. Tack vare samarbetet med IF så hoppas vi kunna ge våra användare en trygghet som underlättar deras användande av tjänsten”, säger Emil Ahmed, grundare och VD för Instawork Sverige AB.

All information gällande försäkringen finns i villkorsbrevet.