Ordet delningsekonomi har du säkert stött på ett par gånger i dagens medier, det är den hetaste trenden inom ekonomi men även inom startups. Det går ut på att människor delar tjänster och varor med varandra, på plattformar som Instawork.

Ordet ”skattefusk” hör man ofta i diskussioner kring delningsekonomin, därför att många tjänster befinner sig i en gråzon där ansvaret för skatter, konsumentskydd och arbetsrätt kan vara oklart. Det betyder inte att företag i delningsbranschen(och absolut inte Instawork) stödjer skattefusk. För att främja utvecklingen av delningsekonomin så har nu både Moderata Ungdomsförbundet och Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom lagt fram ett förslag om att ge skatterabatt åt delningstjänster – de vill till exempel att de första 20.000 kronorna en person tjänar på en delningstjänst ska vara skattefria, och att den som anlitar en delningstjänst ska slippa betala arbetsgivaravgift.

Förslaget fick tummen upp från finansmarknadsminister Per Bolund, som säger att delningstjänster är en del av ekonomin som växer snabbt och som får positiva effekter på samhällsekonomin och som kan bidra till en mindre miljöpåverkan. Han säger även att regeringen har en strategi för hållbar konsumtion och att delningsekonomin är en naturlig del i den. Det gillar vi på Instawork!


Med det önskar vi dig en trevlig start på veckan!

Artikeln hittar du här, och våra skatteregler här!