Alla uppdrag som utförs genom Instawork är numera försäkrade genom IF. Workern är täckt av en ansvarsförsäkring utifall någonting skulle hända under själva uppdraget. Denna försäkring täcker skador upp till 10 miljoner kronor och självrisken, på 1500kr, betalas av Workern.

Förutom ansvarsförsäkringen så inkluderas även egendom- samt olycksfallsförsäkring i det fall då Workern skulle skada sig (eller sin utrustning) under uppdraget eller på väg till uppdraget alternativt ifall uppdragsgivarens egendom skulle ta skada.

All information gällande försäkringen finns i villkorsbrevet.