Informationen nedan är enbart avsedd som en förenklad och vägledande beskrivning av de skatterättsliga bestämmelserna. Instawork tar inte något ansvar för informationens riktighet.

Skattereglerna kan komma att ändras. För aktuell information besök www.skatteverket.se, ring Skatteverkets självbetjäning 020-567000 eller Skatteupplysningen på 0771-567567

Utdrag ur ”Förenklad skattedeklaration för privata tjänster 2009” SKV448 utgåva 11

Hur mycket betalar du för arbetet?

  • Mindre än 1000kr. Om du betalar ut högst 999kr under ett år till en och samma person behöver du inte göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter. Du ska då inte lämna någon förenklad skattedeklaration.
  • Från 1000kr till 9999kr. Om du betalar mer än 999kr men inte mer än 9999kr är grundregeln att den du anlitar, själv ska betala sin skatt och sina avgifter. Du ska då inte lämna någon förenklad skattedeklaration. Däremot måste du lämna en kontrolluppgift. Läs mer om detta i ”Kontrolluppgifter – lön, förmåner mm SKV304.
  • 10000kr eller mer. Om du betalar ut mer än 9999kr under ett år till en person, måste du i princip alltid betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Skattereduktion för Hushållsarbete och ROT-arbete

  • Privatpersoner som anlitar en fysisk person, som inte har F-skattsedel och inte bedriver näringsverksamhet, för ett hushållsarbete eller ROT-arbete får göra ett avdrag (skattereduktion) motsvarande redovisad arbetsgivaravgift (i en förenklad skattedeklaration). Avdraget (skattereduktionen) är preliminärt och fastställs i samband med den årliga taxeringen.

Utförare av tjänster.

Grundavdrag

  • Grundavdraget är ett avdrag som alla får automatiskt och som varierar beroende på den taxerade inkomsten
  • Det lägsta grundavdraget är 18 000 kr för låga inkomster och det högsta grundavdraget är 32 700 kr.
  • För inkomster på 336 700 kr och mer är grundavdraget 12 500 kr.